perivallonΟ σεβασμ?? στο περιβ?λλον ε?ναι πρωταρχικ? στοιχε?ο τη? καθημεριν?? δραστηρι?τητα? τη? Εταιρε?α?. ?λε? οι μον?δε? ?χουν σε ισχ? ?εγκεκριμ?νου? περιβαλλοντικο?? ?ρου?? σ?μφωνα με το ν?μο 1650/86. Ε?ναι πλ?ρω? καλυμμ?νε? με στ?γαστρα σε ?λα τα μ?ρη του? (μ?ξερ, μεταφορικ?? ταιν?ε?, ζυγιστ?ριο) και διαθ?τουν:

  • τα απαρα?τητα φ?λτρα κατακρ?τηση? σκ?νη? στα silos τσιμ?ντου
  • δεξαμεν?? καθ?ζηση? για την ανακ?κλωση των υδ?των, μετ? απ? διαχωρισμ? απ? τα στερε? που περι?χουν, τα οπο?α στερε?, ε?τε επαναχρησιμοποιο?νται, ε?τε αποτ?θενται σε κατ?λληλου? χ?ρου?
  • καταιονιστ?ρε? στα σημε?α φ?ρτωση? – εκφ?ρτωση? υλικ?ν για την κατακρ?τηση τη? σκ?νη?

Περιμετρικ? των μον?δων η Εταιρε?α ?χει υλοποι?σει φ?τευση υψηλ?ν κωνοφ?ρων δ?νδρων.

Στα λατομε?α αδραν?ν υλικ?ν, η εκμετ?λλευση γ?νεται με τ?τοιο τρ?πο, ?στε ο χ?ρο? επ?μβαση? να αποδοθε? πλ?ρω? αποκατεστημ?νο? και απολ?τω? ενταγμ?νο? στο οικοσ?στημα.
Επιπλ?ον, ο μηχανολογικ?? εξοπλισμ??, τ?σο ο κινητ?? ?σο και εκε?νο? τη? παραγωγ?? προ??ντων ε?ναι ο πλ?ον σ?γχρονο? και συμβατ?? με το περιβ?λλον.