Μ?γαρα Αττικ??, Τηλ: 22960 81622 – 81780, Fax: 22960 81870, Email: megara@larsinos.gr
Δαμασκηνο? 35, Τηλ: 27410 83645, 24446, 73350, Fax: 27410 83582, Email: info@larsinos.gr
2ο χλμ. Ε.Ο. ?ργου?–Ν. Κ?ου (Θ?ση Χαλ?πα), Τηλ: 27510 67102, 61178, Fax: 27510 25005, Email: kiosmng@larisnos.gr
ΒΙ.ΠΕ Τριπ?λεω?, Τηλ: 2710 221190, Fax: 2710 221192, Email: tripoli@larsinos.gr
Γραφε?α: 27420 23579, Εργοστ?σιο: 27420 24749, Fax: 27420 25780
Email: Kalochori@larsinos.gr