Μ?χρι σ?μερα, η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ?χει αναλ?βει και ολοκληρ?σει με επιτυχ?α κ?ποια απ? τα μεγαλ?τερα ?ργα τη? χ?ρα?, παρ?χοντα? ποιοτικ? και καινοτ?μα προ??ντα και υπηρεσ?ε?.

Προκειμ?νου να συμβ?λλουμε στην επιτυχ? ολοκλ?ρωση μια? κατασκευ??, προσφ?ρουμε:

 • Yπερ-σ?γχρονο μηχανολογικ? εξοπλισμ?
 • Πλ?ρω? οργανωμ?νε? διαδικασ?ε? παραγωγ?? σκυροδ?ματο?
 • Διασφ?λιση υψηλ?? ποι?τητα? προ??ντο?

Μεγ?λα ?ργα

 • ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΤΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΣΤΕΡΝΑ) (1986 – 1994)
 • ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ – ΞΗΡΙΑΣ) (1993 – 1995)
 • ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ) (1992 – 1996)
 • ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) (1994 – 1996)
 • ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (1996 – 1999)
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2000)
 • Π.Α.Θ.Ε., ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ (2000 – 2004)
 • ΕΡΓΟΣΕ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ (2000 – 2004)
 • ΕΡΓΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΦΗΣΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (2001 – 2004)
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ, (2001 – 2004)
 • Π.Α.Θ.Ε., ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ (2000 – 2004)
 • ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΓΗΠΕΔΟ BEACH VOLLEY (Αθ?να?)
 • ΓΗΠΕΔΟ TAEKWONDO (Αθ?να?)
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2002 – 2004)
 • ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2004 – 2006)
 • ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ) (2004 – 2006)
 • ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ, CUT&COVER ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ (2004 – 2008)
 • Π.Α.Θ.Ε., ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (2006 – 2008)
 • ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, (2008 – 2010)
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 • ΕΡΓΟΣΕ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ χ.θ. 14+000 – 25+000 (2008 – 2010)
 • ΕΡΓΟΣΕ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΚΚΑΡΑΣ χ.θ. 25+000 – 52+000 (2008 – 2012)
 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 • ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ (Τμ?μα Πελλ?να Σπ?ρτη?)
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τμ?μα Περιφερειακ?? Καλαμ?τα?)
 • ΕΡΓΟ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (τμ?μα S3 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ (2014 – 2017)
 • ΜΟΡΕΑΣ, (2009 – 2017)
 • ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΥΡΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ, ΣΚΥΡΙΤΙΔΟΣ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΣ Νομο? Αρκαδ?α?
 • ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 • ΓΕΦΥΡΑ ΤΣΑΚΩΝΑ (2016)

?ργα υπ? εξ?λιξη

 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΗΡΑΓΓΕΣ (2008 – σ?μερα)
 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ (2009 – σ?μερα)
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ (2007 – σ?μερα).
 • ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΠΛΑΤΑΝΟΥ (Διακοφτ? Αχα?α?)
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ (Τμ?μα Πλ?τανο? – Α?γιο)
 • ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2013 – σ?μερα)
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ “V”ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (2016 – σ?μερα)
 • AMAN ZOE Κρανιδ?ου (Villa 06 & Villa 18 , 2017– σ?μερα)
 • Αν?πλαση Φαληρικο? Δ?λτα (2017 – σ?μερα)